„Zostawić coś po sobie – historie łódzkich rodzin robotniczych”

Projekt realizowany w 2021 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi i przy współudziale partnerów.

Łodzianie interpretowali dzieje swoich rodzin robotniczych w plastycznych wizualizacjach, z wykorzystaniem kopii rodzinnych zdjęć i dokumentów. Prace opatrzone autokomentarzem budziły wiele emocji.

W wyniku warsztatów powstał zbiór prac plastycznych oraz baza danych dotycząca historii łódzkich rodzin. Warsztaty poprzedzone działaniami – rozważaniami na temat kobiet – włókniarek, w wyniku czego powstały ręcznie tworzone „Obrusy pamięci”.

Zbiór prac zaprezentowano w czterech ośrodkach, gdzie wcześniej odbywały się warsztaty: Dom Kultury „Ariadna”, Dom Kultury „Widok”, Ośrodek Kultury „Górna” oraz Muzeum Fabryki. Pierwsza prezentacja odbyła się podczas święta ulicy Ogrodowej w Muzeum Fabryki. Prezentacji towarzyszyła wystawa plenerowa poświęcona łódzkim fabrykom i ich historii.

warsztaty w Muzeum Fabryki - "Obrusy pamięci"
warsztaty

Wystawa plenerowa na rynku w Manufakturze podczas pikniku święta ulicy Ogrodowej

Jeden z plakatów do wystaw.

Nasi partnerzy: Archiwum Państwowe w Łodzi, Dom Kultury „Widok”, Dom Kultury „Ariadna”, Ośrodek Kultury „Górna”, Manufaktura, Muzeum Fabryki, Stowarzyszenie Śpiewacze im. s. Moniuszki, ZPiT „Poltex”, Bibliotek Miejska

Film – prezentacja prac

Uzupełnieniem działania były warsztaty z młodzieżą, która zainspirowana wystawą w Muzeum Fabryki stworzyła wspaniałe prace o swoich babciach – włókniarkach. Młodzi ludzie również sami zbierali informacje o życiu włókniarek.