„Ludzie Fabryki – wizja lokalna”

Projekt zrealizowany w listopadzie i grudniu 2019 roku.

W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki z przewodnikiem po najciekawszych okolicach pofabrycznej Łodzi – pozostałości imperiów fabrycznych trzech największych fabrykantów: Geyera, Scheiblera i Poznańskiego. Wycieczki z udziałem byłych włókniarzy i młodzieży szkolnej. Była to konfrontacja przeszłości z obecnym stanem, próba rozliczenia i zaakceptowania zmian. Dla młodzieży – możliwość poznania historii miasta bezpośrednio od jej świadków. 

Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.