Nasze projekty

Stowarzyszenie spełniając swoją misję podejmuje działania w ramach projektów, na które zdobywa dofinansowanie biorąc udział w konkursach grantowych.